Privacyverklaring Code-Remote

 

Dit is de privacyverklaring van Code-Remote hecht uiteraard veel waarde aan jouw privacy als deelnemer

van één van onze cursussen. In deze privacyverklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens om gaan in onzerol als verwerking verantwoordelijke. Je leest hier bijvoorbeeld wat jouw rechten zijn, wat wij met jouw gegevens

doen en waar we jouw gegevens opslaan.

 

Ben je op zoek naar de cookieverklaring? Scroll dan even door naar de laatste pagina van dit document!

 

Contactgegevens:

Code-Remote B.V.

Domineestuin 25

1544PT Zaandijk

Netherlands

VAT: NL862590255B01

KvK: 82749930

evert@code-remote.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je een cursus van Code-Remote koopt, gaan we een overeenkomst aan. Om deze overeenkomst goed uit te

kunnen voeren, hebben we van jou de volgende informatie nodig. Zonder deze informatie, kunnen wij helaas geen

overeenkomst met jou sluiten. Voor het uitvoeren van de overeenkomst hebben wij de volgende informatie van

jou nodig: Naam, Bedrijfsnaam, KvK-nummer, Adres, E-mailadres, en Bankrekeningnummer (hierna noemen we dit

de basisgegevens). Vaak hebben we ook jouw Instagramnaam nodig. Wellicht geef jij ons meer informatie. Denk

aan jouw telefoonnummer of misschien stel je een profielfoto in op jouw cursusprofiel. Dat betekent dat die

gegevens ook verwerkt worden.

Wij hebben deze gegevens van jou doordat jij ze aan ons hebt verstrekt.

Code-Remote maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar

diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder zie je per type dienstverlener welke gegevens wij hierin van jou

verwerken, waarom dat gebeurt en op welke juridische grondslag.

 

Boekhouding/Administratie

Voor het factureren en het verwerken van betalingen maken we gebruik van verschillende software. De software

die wij hiervoor op dit moment gebruiken is: MoneyBird, WordPress, WooCommerce, Plug&Pay, Mollie. Deze partijen verwerken de basisgegevens zoals we hiervoor hebben opgesomd. Deze gegevens moeten

verwerkt worden, omdat dit onderdeel is van het uitvoeren van de overeenkomst en omdat wij aan onze

wettelijke verplichting tot het versturen van facturen moeten voldoen.

Wij bewaren deze gegevens zeven jaar: dat is de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.

 

E-mail

Als je een aankoop doet via onze website, ontvang je vervolgens geautomatiseerde e-mails zodat je daadwerkelijk

toegang tot de cursus kunt krijgen. De software die wij daarvoor gebruiken is MailBlue. Voor gewone

mailcorrespondentie gebruiken we Google Workspace. In deze situaties verwerken we jouw e-mailadres en naam.

Daarnaast kun jij je aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval verwerken we ook jouw e-mailadres en naam.

We verwerken jouw gegevens voor onze nieuwsbrief alleen op basis van jouw toestemming en deze toestemming kun je altijd intrekken. De verwerkingen die we hebben gedaan toen de toestemming nog wel geldig was, blijven gewoon rechtsgeldig.

 

Cursusplatform

De cursussen van Code-Remote worden gehost op het platform van Kajabi. Om jou toegang te verlenen tot dit

platform, verstrekken wij aan Kajabi jouw e-mailadres.

 

Meetings/Livesessies

Livesessies vinden plaats via Zoom. Jij ontvangt een link om deel te kunnen nemen aan deze sessies. Om in te

loggen bij de meeting, heb je een Zoom-account nodig. Je maakt dit account zelf aan: wij verstrekken jouw

gegevens zelf niet aan Zoom. In meetings mag je er zelf voor kiezen of je jouw camera aanzet of niet en welke

naam je laat zien.

 

Reviews

Voor het opvragen en verwerken van reviews, maken we gebruik van Useproof. Hiervoor stuur jij jouw

(bedrijfs)naam, e-mailadres en de daadwerkelijke review naar Useproof zodat wij deze informatie kunnen

gebruiken. Dit doen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Wil je dat we jouw review niet langer

gebruiken? Dan verwijderen we de informatie.

Het komt vaak voor dat we reviews ontvangen via Instagram of e-mail. Als je dit in een persoonlijk bericht naar ons

stuurt, zullen we altijd om jouw toestemming vragen voordat we jouw review delen met jouw gebruikersnaam. Als

je een review plaatst en ons tagt, geldt dit als toestemming om te mogen delen.

Wil je meer weten over hoe wij met reviews omgaan? Lees ons reviewbeleid.

 

Overige software

Om ervoor te kunnen zorgen dat jij na het aanmelden voor een cursus toegang krijgt tot het besloten Instagram-

account, maken we gebruik van Typeform. Daarin vul je jouw e-mailadres, naam en Instagramnaam in.

Code-Remote maakt gebruik van de Google Workspace-omgeving om documenten aan te maken en te bewerken. In

deze omgeving kan het zo zijn dat we klantgegevens verwerken. We zullen hier nooit gevoelige gegevens in

verwerken zoals bankrekeningnummers.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor de gegevens worden verzameld. Dat is natuurlijk een vage omschrijving, daarom maken we het graag

wat concreter voor je.

Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaren we jouw gegevens (denk aan factuur- en

betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die

de Belastingdienst hanteert.

Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaren we jouw

gegevens maximaal twee jaar. Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan verwijderen we jouw gegevens

maximaal drie maanden na jouw uitschrijving.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

We verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als we gebruik maken van software van

derden (zoals je hierboven hebt kunnen lezen).

Ook kunnen we gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Code-Remote, worden verwerkersovereenkomsten

gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Code-Remote

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens naar de VS

We werken ook samen met partijen die niet in de EU zijn gevestigd, maar in de Verenigde Staten. In deze gevallen

hebben we onderzoek gedaan naar welke beveiligingsmaatregelen deze partij heeft genomen om jouw gegevens

te beschermen (zoals encryptie en pseudonimisering) en schakelen we deze partij pas in als we overtuigd zijn van

het beschermingsniveau. Uiteraard sluiten we verwerkersovereenkomsten en maken we aanvullende afspraken

met deze partijen. Ook beoordelen we welke gegevens we naar deze partijen sturen en maken we per partij een

risico-afweging.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is bij Code-Remote geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

 

Jouw rechten

Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of

te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Code-Remote en heb je het

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die

wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw

Persoonsgegevens sturen naar info@code-remote.com. We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar

uiterlijk binnen één maand.

 

Klachten

Code-Remote wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Code-Remote neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het

idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact

met ons op.

 

Heb je vragen?

Neem dan contact op via info@code-remote.com

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op onze

website.

 

Cookie Verklaring

 

Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare technieken die worden

behandeld als cookies.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op

de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Hiermee kunnen persoonsgegevens worden

verzameld.

 

Welke cookies gebruikt Code-Remote?

Er bestaan verschillende soorten cookies.

 

Functionele cookies

Wij maken gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals de

taalinstellingen) te onthouden, zodat je de website steeds makkelijk weer kunt bezoeken.

Analytische cookies

Met analytische cookies brengen we het gebruik van de website in kaart. Ook analyseren wij de mate waarin

nieuwsbrieven worden geopend of gelezen, om op die manier onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Voor cookies maken we gebruik van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is

privacyvriendelijk ingesteld, zodat traceren op individueel niveau onmogelijk is. Zo wordt het laatste octet van het

IP-adres weggelaten. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet en is er een verwerkersovereenkomst met Google

gesloten.

 

Marketing cookies

Op de website wordt gebruikgemaakt van de Facebook-pixel. Dat maakt het plaatsen van advertenties voor onze

doelgroep eenvoudiger. Voor meer informatie over deze Facebook-pixel, verwijzen wij je graag naar de privacy- en

cookieverklaring van Meta.

Daarnaast maken we gebruik van cookies van YouTube en Vimeo, om op die manier video’s te laten zien op onze

website. Deze partijen onthouden jouw voorkeuren. Voor informatie over deze cookies, verwijzen we naar de

privacy- en cookieverklaring van YouTube en Vimeo.

 

Toestemming voor cookies

Functionele cookies worden standaard geplaatst, hier hoeven we geen toestemming voor te vragen. Voor de

overige cookies vragen we jouw toestemming die je actief moet geven. Geef je geen toestemming? Dan worden er

geen cookies geplaatst.

Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van cookies te weigeren of

via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te verwijderen.